Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stichting Morkiswa, gevestigd aan Acacialaan 5 7421 BD Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze AVG privacyverklaring.

Contactgegevens: Acacialaan 5 7421 BD Deventer Mobiel 0630096713

Stichting Morkiswa is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Morkiswa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken

- Bankrekeningnummer

 

Stichting Morkiswa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of flyer

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

- Stichting Morkiswa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Stichting Morkiswa neemt op basis van verwerkingen die automatisch kunnen verlopen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen en geldelijke afhandelingen.

Het gaat hier om besluiten die zonder menselijke interventie worden genomen door computerprogramma's of -systemen. Stichting Morkiswa gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.morkiswa.nl

Facebook: Stichting Morkiswa

Stichting Morkiswa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Stichting Morkiswa verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die op onze website www.morkiswa.nl staan, zijn voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. We trachten te voorkomen dat gegevens genoteerd worden van personen jonger dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder enige toestemming de persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Morkiswa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Verwijder paspoortnummer en het BSN-nummer.

Stichting Morkiswa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Morkiswa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan eerst contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Cookies


Stichting Morkiswa © 2018, All rights Reserved.